Prissättning

 Suomeksi Auf Deutsch

Priset beräknas vanligen utgående från antalet ord i ursprungstexten eller som timdebitering. Priset påverkas av kravnivån, leveranstiden och övriga villkor.

Vi är medlemmar i Finlands översättar- och tolkförbund och följer förbundets villkor och rekommendationer.
.

.


.